Archive for Septembar, 2015

 

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 30. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 30. 09. 2015.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 11:00 do 12:30 sati regionalni put, Ždralovići 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije 16:00 do 17:30 sati ulica 307.mot.brigade PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 08:00 do 09:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 29. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 29. 09. 2015.god.

KANTON SREDISNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja 11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije 13:00 do 14:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 08:00 do 09:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (autobusna […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 28. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 28. 09. 2015.god.

KANTON SREDISNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati ul.ABiH 11:00 do 12:30 sati ul.S. Ahmeda 13:00 do 14:30 sati Gračanica (škola) PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 10:00 do 11:30 sati M-16.2 Dobrošin 15:00 do 16:30 sati M-16.2 […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 27. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 27. 09. 2015.god.

KANTON SREDISNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (ON LINE) 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug 16:00 do 17:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 10:00 do 11:30 sati M-16.2 […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 26. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 26. 09. 2015.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 10:00 do 11:30 sati ulica S. Ahmeda, 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 08:00 do 09:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 25. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 25. 09. 2015.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 12:00 do 13:30 sati ulica 307.mot.brigade, 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska 16:00 do 17:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 08:00 do 09:30 sati M-16.2 Ploča 13:30 do […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 23. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 23. 09. 2015.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 12:00 do 13:30 sati Ulica ABiH (škola) 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja 16:00 do 17:30 sati ulica Sultan Ahmeda, (škola) PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 10:00 do 11:30 sati M-16.2 ulica […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 22. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 22. 09. 2015.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj 11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska 13:00 do 14:30 sati ul.307 M.Brigade PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 08:00 do 09:30 sati Pajić Polje 14:00 do […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 21. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 21. 09. 2015.god.

KANTON SREDISNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 11:00 do 12:30 sati ulica S. Ahmeda 13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije 15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 08:00 do 09:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska 16:00 […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 18. 09. 2015.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 18. 09. 2015.god.

KANTON SREDISNJA BOSNA Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači. PS BUGOJNO 11:00 do 12:30 sati Bugojno-D.Vakuf, Podgaj 13:00 do 14:30 sati Bugojno-N.Travnik, Rostovo 15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 08:00 do 09:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (BP Eso Petrol) […]

Read More