Archive for Juni, 2016

 

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 30. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 30. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 10:00 do 11:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo PS […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 29. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 29. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati ulica S.Ahmeda (škola) 11:00 do 12:30 sati lokalni put, Vesela 13:00 do 14:30 sati ulica 307.mot.brigade (Sultanovići) […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 20. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 20. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 11:00 do 11230 sati ulica S.Ahmeda, škola 13:00 do 14:30 sati Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, Gračanica 15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije PS […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 19. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 19. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo 14:00 do 15:30 sati Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, Vrbanja 16:00 do 17:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić PS […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 18. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 18. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj 11:00 do 12:30 sati Bristovi-Rovna 13:00 do 14:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 17. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 17. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 08:00 do 09:30 sati ulica S.Ahmeda (škola) 10:00 do 11:30 sati ulica ABiH (škola) 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 16. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 16. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 10:00 do 11:30 sati lokalni put, Vučipolje 12:00 do 13:30 sati Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, Gračanica 14:00 do 15:30 sati ulica 307.mot.brigade, Sultanovići PS […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 15. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 15. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čurčića lug 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 14. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 14. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 10:00 do 11:30 sati ul.S.Ahmeda 12:00 do 13:30 sati Bugojno-D.Vakuf-Podgaj, Čaušlije 14:00 do 15:30 sati Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja PS DONJI VAKUF 07:00 do […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 11. 06. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 11. 06. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati ul. Terzići 11:00 do 12:30 sati M-16.4 Rostovska 13:00 do 14:30 sati M-16.2 Vrbanja. PS DONJI VAKUF […]

Read More