Archive for Juli, 2016

 

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 29. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 29. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 08:00 do 09:30 sati lokalni put, Bristovi-Rovna 10:00 do 11:30 sati ulica Slobode (GUMA) 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čurčića […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 28. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 28. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 10:00 do 11:30 sati ulica Slobode (parking “Špedicija”) 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 27. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 27. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče 11:00 do 12:30 sati Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, Vrbanja 13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo PS GORNJI […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 26. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 26. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 08:00 do 09:30 sati Čaušlije 10:00 do 11:30 sati ulica ABIH 12:00 do 13:30 sati Gračanica PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE 10:00 do […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 25. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 25. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 10:00 do 11:30 sati ulaz 307.mot.brigade (Sultanovići) 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče 14:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf (ON LINE) […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 20. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 20. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati ulica S.Ahmeda 11:00 do 12:30 sati lokalni put, Vesela 13:00 do 14:30 sati ulica 307 mot.brigade (Sultanovići) […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 19. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 19. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (ON LINE) 11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi 13:00 do 14:30 sati Bugojno-Kupres, […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 18. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 18. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 08:00 do 09:30 sati ulica Slobode (GUMA) 10:00 do 11:30 sati ulica ABiH 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica PS […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 17. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 17. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 08:00 do 09:30 sati ulica Slobode (parking “Špedicija”) 10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi 12:00 do 13:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče […]

Read More

RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 16. 07. 2016.god.

Read full article  | Komentari isključeni za RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 16. 07. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA Stacionarni radari: M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije). M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci. M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik. M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača. PU BUGOJNO 09:00 do 10:30 sati lokalni put, Vučipolje 11:00 do 12:30 sati ulica Slobode (GUMA) 13:00 do 14:30 sati ulica 307.mot.brigade (Sultanovići) […]

Read More