RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 13. 09. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Stacionarni radari:

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PU BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati Poriče
12:00 do 13:30 sati Čipuljić
14:00 do 15:30 sati Rostovo

PS DONJI VAKUF

10:00 do 12:00 sati Prusac
12:30 do 14:30 sati N.Travnička

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

10:00 do 11:30 sati ulica Vrbaska (BP INA)
16:00 do 17:30 sati Dražev Dolac

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Gavrine Kuće i Kaonik

PS TRAVNIK

07:00 do 09:00 sati Donje Putićevo
10:00 do 11:00 sati Šešići
12:00 do 13:00 sati Turbe
17:00 do 18:00 sati Dolac na Lašvi

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati S.Radića
11:30 do 15:00 sati R-441 Donja Dubravica

HERCEGOVAČKO- NERETVANSKI KANTON

U gradu Mostaru instalirana dva stacionirana radarska sistema u ulici K.Tomislava i NGM, dok magistralne i regionalne puteve pokrivaju dva vozila sa ugrađenim video nadzorom i nadzorom brzine kretanja vozila.

Nema najavljenih radarskih kontrola.

ZAPADNO- HERCEGOVAČKI KANTON

Stacionirani radari:

M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude), Andrijanići (Grude), ul.Dr.Franje Tuđmana (Grude), Prispa (Grude), Klobuk (skretanje za osnovnu školu), Vitina (pored osnovne škole), Donji Radišići (pored autopraonice “Medić” i Studenci (pored osnovne škole).
M-6.1 Dobrič (općina Široki Brijeg) Rastovača (općina Posušje), Kočerin (kod osnovne škole), Trn (kod mosta na rijeci Ugrovači) i Knešpolje (kod svadbenog salona “Sunce”) .

PU GRUDE

10:30 do 12:00 sati M-6 Ružići
18:00 do 20:00 sati R-420 u mjestu Višnjica

PU LJUBUŠKI

08:00 do 09:00 sati M-6 u mjestu Klobuk
16:00 do 17:00 sati M-6 u mjestu Studenci

PU POSUŠJE

09:00 do 10:30 sati M-6.1 u mjestu Čitluk
15:30 do 17:00 sati M-6.1 u mjestu Broćanac

PU ŠIROKI BRIJEG

09:30 do 10:15 sati M-6.1 u mjestu Dobrič
23:30 do 00:30 sati M-6.1 u mjestu Trn

HERCEGBOSANSKI/LIVANJSKI KANTON

Stacionarni radari:
M-6.1 Kolo (općina Tomislavgrad) i Suhača (općina Livno).
M-14.2 ulica Jole Marića (općina Drvar).
M-15 izlaz iz mjesta Blažuj (općinaTomislavgrad) i ul. Gorička (općina Livno).
M-16 Kupres i Livno.

Nema najavljenih radarskih kontrola.

SARAJEVSKI KANTON

Stacionirani radari:                                                                     smjer:
– ul. Zmaja od Bosne (Campus)                                                   Grad-Ilidža
– ul. Zmaja od Bosne (kod Ekonomske škole)                               Ilidža-Grad
– ul. Džemala Bijedića (ispod Stupske petlje)                               Grad-Ilidža
– ul. Bulevar Meše Selimovića (kod RTV-a)                                   Grad-Ilidža
– M-17 – naselje Binježevo                                                           Oba smjera
– A-1 Visoko-Sarajevo, mjesto Malešići                                        Oba smjera
– ul. Bulevar Meše Selimovića (Otoka)                                          Ilidža-Grad
– ul. Kurta Shorka (Dobrinja)                                                       Oba smjera

09:00 do 10:00 sati u ulici Braće Mulić
10:30 do 11:30 sati M-18 Hotonj
11:00 do 12:00 sati “brza cesta” Blažuj
20:00 do 21:00 sati M-17 Donji Hadžići
20:30 do 21:30 u ulici Bulevar Meše Selimovića

BRČKO DISTRIKT

Stacionarni radari:
Brčko-Lončari (ulica Dejtonska),
Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska),
Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i
Brčko-Cerik („Malezijski put“).

09:00 do 11:00 sati Grčica-Potočari
15:00 do 17:00 sati Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice
20:00 do 22:00 sati Grbavica-D.Rahić-Ulice

UNSKO – SANSKI KANTON

Stacionirani radari:
M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje), Cazin (u naselju Huremagići-kod BP “Euro Jet”, naselje Kličić-kod supermarketa “Alinea”, naselje Ćuprija-kod BP “Ina”, naselje Ostrožac-kod škole).
M-5 Bihać (ul. Dr. Irfana Ljubljankića, ul.Jablanska-kod br.89, u naselju Jasika -kod restorana “Stari Mlin”, ul. H. Paše Predojevića-kod BP “Petrol Prošić”, ul. Bedem-kod autobuskog stajališta, naselje Ripač -kod BP “Energopetrol”), Bosanski Petrovac (kod BP”Energopetrol”), Ključ ( kod BP “Čavkunović” i u naseljima Pudin Han i Velečevo),
M-14 Bihać (ul. Jablanska-kod marketa “Neli” i u naselju Kostela), Bosanska Krupa (u naselju Ljusina i u ulicama Bihaćka i Radnička).
M-14.2 Bosanski Petrovac (ul. Skendera Kulenovića, kod bolnice).
M-15 Sanski Most (naselje Pobriježje, kod restorana “La Mirage” i u naselju Tomina-kod TC “Jasi Komerc”).


POSAVSKI  KANTON

Stacionirani radar:
M-1.8 Tuzla-Orašje (kod tržnog centra “Bingo” u Orašju).

Nema najavljenih radarskih kontrola.

TUZLANSKI  KANTON

Stacionari radari:
M-4 raskrsnica ulica Obala zmaja od Bosne i Musala (kod Doma penzionera).

PU TUZLA – PS ZAPAD

07:00 do 09:00 sati M-18 Ljepunice
10:00 do 12:00 sati B.Srebrene
16:00 do 18:00 sati 18 Hrvatske brigade

PS DOBOJ ISTOK

15:00 do 17:00 sati M-4 Brijesnica Mala

PS GRADAČAC

07:00 do 08:00 sati M-14.1 ul.VI BTO
12:00 do 13:00 sati R-462 ul.Sarajevska
17:00 do 18:00 sati M-14.1 ul.VI BTO

PS LUKAVAC

06:00 do 06:45 sati M-4 BP Junuzović-Kopex
07:15 do 07:45 sati M-4 Puračić
10:45 do 12:00 sati M-4 M-4 Gnojnica
12:15 do 14:15 sati M-4 Bistarac
15:15 do 17:30 sati M-4 BP Junuzović-Kopex
17:45 do 19:30 sati M-4 Gnojnica

PS ČELIĆ

10:15 do 11:00 sati Šibošnica “autobusko stajalište”
19:00 do 20:00 sati R-458 Čelić-Brčko, kod spomenika Jusufa Kobića

ZENIČKO- DOBOJSKI  KANTON

Stacionarni radari: od 00 do 24 sata M-17 u mjestima D.Vraca (općina Zenica), Brankovići (općina Žepče), Misurići (općina Maglaj) i Šije (općina Tešanj).

PU I – PS CENTAR

09:00 do 14:00 sati Vukovići
15:30 do 19:30 sati Goraždanska
23:00 do 03:00 sati I Zeničke brigade

PS CRKVICE

07:30 do 09:00 sati B.Nuova-M.Čauševića

PS MAGLAJ

08:00 do 10:00 sati M-17 Moševac
10:30 do 12:30 sati M-17 Misurići
13:00 do 15:00 sati ulica 1 Marta
17:00 do 18:30 sati R-465 Bakotić

PS ZAVIDOVIĆI

08:00 do 09:00 sati R-465 Kovači
16:00 do 18:00 sati R-467 Kovači

PS KAKANJ

08:00 do 09:00 sati R-455 V div.NOP-a
17:00 do 18:00 sati Podbjelavići

PS BREZA

08:30 do 10:00 sati lokalni put, S.Bešlagića
12:00 do 13:30 sati R-444 Šehidska
16:00 do 18:00 sati R-444 Mahala

PS TEŠANJ

07:00 do 09:00 sati Novo Selo
09:00 do 10:00 sati Bukva
11:00 do 13:00 sati Krndija

BOSANSKO –  PODRINJSKI  KANTON

Stacionarni radari:
M-20  u Goraždu (kod Donjeg mosta) i u ul. 31. Drinske brigade (kod Trafo stanice).

Nema najavljenih radarskih kontrola.This entry was posted on 13/09/2016 and is filed under Nekategorisano. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.