RASPORED NAJAVLJENIH RADARSKIH KONTROLA ZA 16. 09. 2016.god.

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Stacionarni radari:

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PU BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati S.Ahmeda,
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf-Uskoplje, Gračanica
15:00 do 16:30 sati Bugojno- Donji Vakuf, Podgaj

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

08:00 do 09:30 sati Ploča
13:00 do 14:30 sati (kod firme Saraj-komerc)

PU JAJCE

08:00 do 12:00 sati Skela

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Gavrine kuće i Kaonik

PS TRAVNIK

07:00 do 09:00 sati Turbe
09:00 do 10:00 sati Kalibunar
10:00 do 12:00 sati Gornji Dolac
15:00 do 17:00 sati Donje Putićevo

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Eurodom)
11:00 do 15:00 sati M-5 Buhine kuće

HERCEGOVAČKO- NERETVANSKI KANTON

U gradu Mostaru instalirana dva stacionirana radarska sistema u ulici K.Tomislava i NGM, dok magistralne i regionalne puteve pokrivaju dva vozila sa ugrađenim video nadzorom i nadzorom brzine kretanja vozila.

PU MOSTAR

07:15 do 09:15 sati Hodbina
09:30 do 12:30 sati Buna-škola
13:00 do 15:00 sati NGM smjer (j-s)

ZAPADNO- HERCEGOVAČKI KANTON

Stacionirani radari:

M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude), Andrijanići (Grude), ul.Dr.Franje Tuđmana (Grude), Prispa (Grude), Klobuk (skretanje za osnovnu školu), Vitina (pored osnovne škole), Donji Radišići (pored autopraonice “Medić” i Studenci (pored osnovne škole).
M-6.1 Dobrič (općina Široki Brijeg) Rastovača (općina Posušje), Kočerin (kod osnovne škole), Trn (kod mosta na rijeci Ugrovači) i Knešpolje (kod svadbenog salona “Sunce”) .

PU GRUDE

10:30 do 12:00 sati M-6 Ružići
18:00 do 20:00 sati R-420 u mjestu Višnjica

PU LJUBUŠKI

07:00 do 08:00 sati M-6 u Vitinskoj ulici
16:00 do 17:00 sati M-6 Klobuk

PU POSUŠJE

09:00 do 10:30 sati M-6.1 u mjestu Rastovača
15:30 do 17:00 sati M-6.1 Broćanac

PU ŠIROKI BRIJEG

14:20 do 15:00 sati M-6.1 na obilaznici
00:10 do 00:50 sati M-6.1 u mjestu Trn 

HERCEGBOSANSKI/LIVANJSKI KANTON

Stacionarni radari:
M-6.1 Kolo (općina Tomislavgrad) i Suhača (općina Livno).
M-14.2 ulica Jole Marića (općina Drvar).
M-15 izlaz iz mjesta Blažuj (općinaTomislavgrad) i ul. Gorička (općina Livno).
M-16 Kupres i Livno.

SPPP

08:30 do13:30 sati Livno-Priluka-Glamoč
20:00 do 04:00 sati Livno-Prisoje-Tomislavgrad

BRČKO DISTRIKT

Stacionarni radari:
Brčko-Lončari (ulica Dejtonska),
Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska),
Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i
Brčko-Cerik („Malezijski put“).

08:00 do 11:00 sati Brod-Malezijski put-Bukvik
13:00 do 15:00 sati Bijeljinska-Ilićka- Semberska
20:00 do 23:00 sati Boće-Boderište-Zovik

SARAJEVSKI KANTON

Stacionirani radari:                                                                     smjer:
– ul. Zmaja od Bosne (Campus)                                                   Grad-Ilidža
– ul. Zmaja od Bosne (kod Ekonomske škole)                               Ilidža-Grad
– ul. Džemala Bijedića (ispod Stupske petlje)                               Grad-Ilidža
– ul. Bulevar Meše Selimovića (kod RTV-a)                                   Grad-Ilidža
– M-17 – naselje Binježevo                                                           Oba smjera
– A-1 Visoko-Sarajevo, mjesto Malešići                                        Oba smjera
– ul. Bulevar Meše Selimovića (Otoka)                                          Ilidža-Grad
– ul. Kurta Shorka (Dobrinja)                                                       Oba smjera

09:00 do 10:00 sati M-5 Rakovica
10:30 do 11:30 sati u ulici Braće Mulić,
11:00 do 12:00 sati u ulici Terezija, u blizini OŠ
18:00 do 19:30 sati O.K.Bana (Drvenija)
18:30 do 19:30 sati u ulici Džemala Bijedića

UNSKO – SANSKI KANTON

Stacionirani radari:
M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje), Cazin (u naselju Huremagići-kod BP “Euro Jet”, naselje Kličić-kod supermarketa “Alinea”, naselje Ćuprija-kod BP “Ina”, naselje Ostrožac-kod škole).
M-5 Bihać (ul. Dr. Irfana Ljubljankića, ul.Jablanska-kod br.89, u naselju Jasika -kod restorana “Stari Mlin”, ul. H. Paše Predojevića-kod BP “Petrol Prošić”, ul. Bedem-kod autobuskog stajališta, naselje Ripač -kod BP “Energopetrol”), Bosanski Petrovac (kod BP”Energopetrol”), Ključ ( kod BP “Čavkunović” i u naseljima Pudin Han i Velečevo),
M-14 Bihać (ul. Jablanska-kod marketa “Neli” i u naselju Kostela), Bosanska Krupa (u naselju Ljusina i u ulicama Bihaćka i Radnička).
M-14.2 Bosanski Petrovac (ul. Skendera Kulenovića, kod bolnice).
M-15 Sanski Most (naselje Pobriježje, kod restorana “La Mirage” i u naselju Tomina-kod TC “Jasi Komerc”).


POSAVSKI  KANTON

Stacionirani radar:
M-1.8 Tuzla-Orašje (kod tržnog centra “Bingo” u Orašju).

Nema najavljenih radarskih kontrola.

TUZLANSKI  KANTON

Stacionari radari:
M-4 raskrsnica ulica Obala zmaja od Bosne i Musala (kod Doma penzionera).

PU TUZLA – PS ZAPAD

08:00 do 10:00 sati M-18 Ljepunice
14:00 do 16:00 sati M-18 Ljubače

PS GRADAČAC

10:00 do 11:00 sati M-14.1 ulica VI BTO
13:00 do 14:00 sati R-462 ulica Sarajevska
17:00 do 18:00 sati R-462 ulica Sarajevska

PS LUKAVAC

06:00 do 06:45 sati M-4 BP Junuzović-Kopex M-4 Bistarac
07:30 do 09:30 sati M-4 Azotara-Bijelo Polje
10:15 do 12:15 sati M-4 Puračić
12:30 do 14:30 sati M-4 Gnojnica
15:15 do 17:30 sati M-4 Puračić
17:45 do 19:30 sati M-4 BP Junuzović-Kopex

PS ČELIĆ

08:00 do 08:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji “Ulice”
16:45 do 17:30 sati R-458 Čelić, “kod zelene pijace”

ZENIČKO- DOBOJSKI  KANTON

Stacionarni radari: od 00 do 24 sata M-17 u mjestima D.Vraca (općina Zenica), Brankovići (općina Žepče), Misurići (općina Maglaj) i Šije (općina Tešanj).

PU I – PS CENTAR

09:00 do 14:00 sati M-17 Radakovo
10:00 do 11:30 sati Čajdraš
12:00 do 15:00 sati Lašva-T.polje
15:30 do 19:30 sati Čajdraš
23:00 do 03:00 sati M-17 Jelina

PS MAGLAJ

17:00 do 18:00 sati R-465 Omerdino Polje
08:00 do 10:00 sati M-17 Moševac
10:30 do 12:30 sati M-17 Liješnica
13:00 do 15:00 sati M-17 Poljice

PS CRKVICE

18:00 do 19:30 sati B.Nuova

PS ZAVIDOVIĆI

16:00 do 18:00 sati R-467 Kovači

PS ŽEPČE

09:00 do 10:00 sati Radovlje
16:30 do 17:30 sati Perkovići

PS KAKANJ

10:00 do 11:00 sati R-466 Ćatići
15:00 do 16:00 sati ulica Bajrak

PS BREZA

08:30 do 10:00 sati R-444 Mahala
12:00 do 13:30 sati R-444 Šehidska
16:30 do 18:30 sati Menjaci

PS TEŠANJ

17:00 do 19:00 sati lokalni put, Novo Selo
19:30 do 21:30 sati R-474 Vukovo

PS USORA

23:30 do 01:30 Žabljak

BOSANSKO –  PODRINJSKI  KANTON

Stacionarni radari:
M-20  u Goraždu (kod Donjeg mosta) i u ul. 31. Drinske brigade (kod Trafo stanice).

Nema najavljenih radarskih kontrola.This entry was posted on 16/09/2016 and is filed under Nekategorisano. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.