Archive for Decembar, 2016

 

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 31.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 31.12.2016.

PU  BUGOJNO  10:00 – 11:30, mag.put Bugojno-D.Vakuf,naselje Čurčića Lug 12:00 – 13:30, mag.put Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, naseljeVrbanja 14:00 – 15:30, mag.put Bugojno-N.Travnik,naselje Bristovi PS TRAVNIK 08:00 – 09:30, Han Bila 10:00 – 12:00, Nova Bila 12:30 – 14:00, Turbe 15:00 – 16:00, Kalibunar PS  VITEZ 06:00 – 14:00, lok.put PC 96, S.Radića PS FOJNICA 10:00 – 11:30, […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 30.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 30.12.2016.

PU  BUGOJNO  09:00 – 10:30, regionalni put,naselje Ždralovići 11:00 – 12:30, mag.put Bugojno-D.Vakuf,naselje Čaušlije 13:00 – 14:30, ulica 307.Mot.Brigade (Sultanovići) PS TRAVNIK 08:00 – 09:30, Turbe 10:00 – 12:00, Nova Bila 12:30 – 14:00, Šehida (M-5) 15:00 – 16:00, Kalibunar PS  VITEZ 06:00 – 14:00, R-440 Bila (Grgino Polje), Ul. Kralja Tvrtka PS FOJNICA 10:00 – […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 29.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 29.12.2016.

PU  BUGOJNO  08:00 – 09:30, mag.put Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje,Vrbanja 10:00 – 11:30, mag.put Bugojno-D.Vakuf,naselje Kopčić 12:00 – 13:30, mag.put Bugojno.Kupres ,naselje Poriče PS TRAVNIK 08:00 – 10:00, Han Bila-Mehurić 10:00 – 11:30, Donje Putićevo 11:30 – 12:30, Šehida M-5 12:30 – 14:30, Nova Bila 15:00 – 16:00, Turbe PS  VITEZ     07:00 – 15:00, M-5 Šantići (Buhine […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 28.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 28.12.2016.

PU  BUGOJNO  09:00 – 10:30, ulica ABiH, (škola) 11:00 – 12:30, ulica S.Ahmeda, (škola) 13:00 – 14:30, mag.put Bugojno-G.V/Uskoplje,naselje Gračanica PS TRAVNIK 08:00 – 10:00, ul.Šehida M-5 10:00 – 12:00, Kalibunar (Bolnica) 12:30 – 14:00, Donje Putićevo 15:00 – 16:00, Turbe PS  VITEZ 06:00 – 14:00, R-441 Počulica, M-5 Ahmići PS FOJNICA 10:30 – 12:00, […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 27.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 27.12.2016.

PU  BUGOJNO  10:00 – 11:30, mag.put Bugojno-N.Travnik, Bristovi (škola) 12:00 – 13:30, mag.put Bugojno-D.Vakuf,naselje Ćurčića Lug 14:00 – 15:30, ulica Slobode,(BSO Osiguranje) PS TRAVNIK 08:00 – 10:00, Han Bila 10:00 – 12:00, Donje Putićevo 12:00 – 14:00, Kalibunar (Bolnica) 15:00  – 16:00, Gornji Dolac PS  VITEZ 06:00 – 14:00, M-5 Bila (TiOil), Ul. Stjepana Radića […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB

PU  BUGOJNO  08:00 – 09:30, mag.put Bugojno-D.Vakuf, naselje Čaušlije 10:00 – 11:30, mag.put Bugojno-G.V/Uskoplje, naselje Vrbanja 12:00 – 13:30, ulica S.Ahmeda,(škola) PS TRAVNIK 08:00 – 10:00, Dolac na Lašvi 10:30 – 12:00, Kalibunar 12:00 – 13:30, Gornji Dolac 15:00 – 16:00, Ul.Šehida M-5 PS  VITEZ 07:00 – 15:00, R-440 Zabilje, Ul. Kralja Tvrtka PS FOJNICA […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 25.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 25.12.2016.

PU  BUGOJNO  09:00 – 10:30, ulica 307 Mot.Brigade 11:00 – 12:30, mag.put Bugojno – N.Travnik, ulica Rostovska 13:00 – 14:30, mag.put Bugojno – Kupres, naselje Poriče PS TRAVNIK 08:00 – 09:30, Han Bila-Mehurić 10:00 – 11:00, l.Šehida 11:00 – 12:00, Kalibunar (Bolnica) 12:00 – 13:00, Nova Bila   PS GORNJI VAKUF – USKOPLJE   10:00 – […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 24.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 24.12.2016.

PU  BUGOJNO 10:00 – 11:30, mag.put Bugojno-D.Vakuf, naselje Kopčić 12:00 – 13:30, naselje Čipuljić 14:00 – 15:30, ulica Terzići I PS TRAVNIK 08:00 – 09:30, Donje Putićevo 10:00 – 12:00, Nova Bila 12:00 – 13:30, Turbe 15:00 – 16:00, Ul.Šehida M-5   PS GORNJI VAKUF – USKOPLJE   09:00 – 10:30, Ploča 13:30 – 15:00, Boljkovac( […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 23.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 23.12.2016.

PU BUGOJNO  08:00 – 09:30, ulica ABiH,( škola) 10:00 – 11:30, mag.put Bugojno-G.Vakuf/Uskoplje, naselje Vrbanja 12:00 – 13:30, lokalni put Vesela( škola) PS TRAVNIK 08:00 – 10:00, Turbe 10:00 – 12:00, Kalibunar(Bolnica) 12:30 – 14:00, Ul.Šehida M-5 15:00 – 16:00, Nova Bila PS VITEZ 06:00 – 14:00, M-5 Šantići , lok. cesta Kruščica PS GORNJI […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 22.12.2016.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 22.12.2016.

PU  BUGOJNO 10:00 – 11:30, ulica Slobode, (BSO Osiguranje) 12:00 – 13:30, mag.put Bugojno-N.Travnik, ulica Rostovska 14:00 – 15:30, ulica S.Ahmeda ,općina Bugojno( škola) PS TRAVNIK 08:00 – 09:00, Han Bila 09:00 – 10:30, Dolac na Lašvi 11:00 – 12:00,  Nova Bila 12:00 – 13:00, Donje Put 15:00 – 16:00, Kalibunar PS  VITEZ 06:00 – […]

Read More