LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 30.05.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 30.05.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 30.05.2017. 11,00-12,30   13,00-14,30   15,00-16,30 Ulica Slobode,Špedicija (ŠKOLA) ulica Terzići I (Veterinarska stanica) Bug-G.V./Usk., Gračanica (ŠKOLA)   TRAVNIK         NOVI TRAVNIK            30.05.2017   10:00 do 12:00   Margetići M16,4     VITEZ 30.05.2017. 08,00 do 12,00 12,00 do 16,00 M-5 Bila(Eurodom) R-441 […]

Read More

LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 27.05.

Read full article  | Komentari isključeni za LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 27.05.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 27.05.2017. 11,00-12,30   13,00-14,30   15,00-16,30 Bugojno-N.Travnik,Ul.Rostovska Bugojno-D.Vakuf ,naselje Kopčić Bugojno-Kupres,naselje Poriče   TRAVNIK         NOVI TRAVNIK              27.05.2017   07:00 do 09:00   Rankovići M-16,4     VITEZ 27.05.2017. 07,00 do 11,00 11,00 do 15,00 R-440 Zabilje PC-96   KISELJAK       […]

Read More

LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 21.05.

Read full article  | Komentari isključeni za LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 21.05.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 21.05.2017. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Bugojno-N.Travnik, Rostovo Ul.307.M.Brigade (Sultanovići) Bugojno-D.Vakuf (Podgaj)   TRAVNIK         NOVI TRAVNIK 21.05.2017. 12,30 do 14,30   S.Tomašević Pol.stanica   VITEZ 21.05.2017. 08,00 do 12,00 12,00 do 16,00 PC 96 Lok.put R-441 Počulica   KISELJAK 21.05.2017. 10,00 do 13,00 13,30 do […]

Read More

LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 20.05.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 20.05.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 20.05.2017. 09,00-10,30 11,00-12,30 13,00-14,30 Lokalni put,Bristovi-Rovna Bug.- G.Vakuf/Usk.,Vrbanja Bugojno-D.Vakuf(Čaušlije)   TRAVNIK         NOVI TRAVNIK 20.05.2017 09:00 do 11:00   Margetići M16,4     VITEZ 20.05.2017. 08,00 do 12,00 12,00 do 16,00 M-5 Šantići Kruščica   KISELJAK 20.05.2017. 10,00 do 13,30 14,00 do 17,00 Lepenica […]

Read More

LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 07.05.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 07.05.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 07.05.2017. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Bugojno- Kupres, Poriče Bugojno-D.Vakuf,Lug Naselje Čipuljić   TRAVNIK         NOVI TRAVNIK 07.05.2017. 07,00 do 09,00   Bučići M-16,4   VITEZ 07.05.2017. 07,00 do 11,00 11,00 do 15,00 R-441 Počulica R-441 Dubravica   KISELJAK 07.05.2017. 10,00 do 13,00 13,30 do 17,00 […]

Read More

LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 06.06.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 06.06.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 06.05.2017. 12,00-13,30 14,00-15,30   16,00-17,30 Ul. Slobode „Špedicija“ Bugojno-Novi Travnik,Rostovska Bugojno- G.Vakuf/Usk Vrbanja   TRAVNIK         NOVI TRAVNIK 06.05.2017 12:00 do 13:30   Stojkovići M-16,4(B.P.Ti-oil)     VITEZ 06.05.2017. 08,00 do 11,00 12,00 do 16,00 Divjak-Brizjak ul. S.Radića   KISELJAK 06.05.2017. 10,00 do 13,00 […]

Read More

LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 05.05.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za LOKACIJE RADARSKIH KONTROLA NA PODRUČJU SBK/KSB za 05.05.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 05.05.2017 09,00-10,30 11,00-12,30 13,00-14,30 Lokalni put,Vučipolje Regionalni put,Ždralovići Ul. S. Ahmeda (ŠKOLA)   TRAVNIK         NOVI TRAVNIK 05.05.2017. 08,00 do 09,30 10,30 do 12,00 Opara R-439 O.Š. Rankovići M-16,4   VITEZ 05.05.2017. 08,00 do 11,00 12,00 do 16,00 M5 Eurodom cesta PC-96   KISELJAK […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za dan 30.04.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za dan 30.04.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 30.04.2017. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Vrbanja Ul. Slobode Rostovo   TRAVNIK 30.04.2017. 07:00-08:45 10:00–12:30 14:00-16:00 Nova Bila Han-Bila-Mehurić Vitovlje(R-413)   NOVI TRAVNIK             30.04.2017.    07:00 do 09:00 Rankovići M-16,4   VITEZ         KISELJAK         KREŠEVO 30.04.2017. 08,30-11,00 14,30-17,00 P.Kava Resnik   […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 27.04.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 27.04.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 27.04.2017. 11,00-12,30 13,00-14,30 15,00-16,30 Ul.Rostovska Kopčić Poriče   TRAVNIK 27.04.2017. 08:00-09:45 10:30-12:00 12:30-14:00 14:30 -16:00 Nova Bila Kalibunar Ul.Šehida M-5 Turbe   NOVI TRAVNIK 27.04.2017. 10,00 do 11,30   12,30 do 14,00 Stojkovići M-16,4 (Elektron) V.Dom M-16   VITEZ         KISELJAK       […]

Read More

Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 25.04.2017.

Read full article  | Komentari isključeni za Lokacije radarskih kontrola na području SBK/KSB za 25.04.2017.

         GRAD DATUM   VRIJEME LOKACIJA   BUGOJNO 25.04.2017. 08,00-09,30 10,00-11,30 12,00-13,30 Bristovi (O.Š.) Poriče Vesela   TRAVNIK 25.04.2017. 08:00-09:45 10:30-11:30 12:00-13:30 14:00-16:00 Kalibunar Ul.Šehida M-5 Nova Bila Turbe   NOVI TRAVNIK 25.04.2017. 12,00 do 13,30 14,30 do 16,00 Vodovod  M-16,4 O.Š Rankovići M-16   VITEZ         KISELJAK         […]

Read More